February, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: February 17, 2016

KAJIAN BANGSA LOST TRIBE YAHUDI – PART 7

Benarkah rumpun Melayu dari keturunan Ibrahim a.s? Ibnu Khaldun dengan beraninya mengangkat Melayu ini datangnya daripada keturunan Nabi Ibrahim a.s daripada sebelah isterinya Keturah. Negeri Madyan diambil dari nama Madyan (Midian) bin Ibrahim (Abraham), dari isterinya yang bernama Qanthura (Ketura), kemudian dijadikan nama kabilah yang terdiri dari keturunan anak cucu Madyan itu.

“Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (iaitu) kaum Nuh, ʿĀd, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri” (At Taubah 9 : 70 )

Ibnu Khaldum

Ibnu Khaldum

Mengikut sejarah kehidupan Nabi Ibrahim a.s, Nabi Ibrahim mempunyai 3 orang isteri iaitu Sarah, Hajar dan Keturah. Sumber lain mengatakan ada 4 isteri, iaitu Hajun. 

Sarah merupakan Puteri masyarakat Haran, Puteri Raja Chazan, manakala Hajar ialah Puteri kepada Raja Mesir. Keturah pula ialah kerabat diraja Sargon.

Keturah berasal dari kerabat diraja Sargon

Keturah berasal dari kerabat diraja Sargon

Asal-usul Melayu dikatakan datang dari Keturah apabila anaknya diperintah menuju ke Land Of Promised yang terletak di timur hujung dunia dan diberikan hadiah sebilah keris.

Selain itu, Keturah sebagai  isteri ke 3 Nabi Ibrahim telah di khabarkan dalam kitab Taurah (Genisis). Di bawah adalah sumber maklumat dari  kitab Taurah (Genisis) ;

1. Ibrahim mengambil lagi seorang isteri, dan namanya Keturah. (Kejadian 25:1)

2. Dan anak-anak Midian ialah Ephah, Epher, Hanoch, Abidah dan Eldaah. Semuanya        keturunan Keturah. (Kejadian 25:4)

3. Anak-anak Keturah, ialah Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. ( 1 Tawarikh 1:32)

4. Anak-anak Midian ialah Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. Semuanya keturunan Keturah. (1 Tawarikh 1:33)

Demikianlah sumber-sumber rujukan yang boleh dijadikan dalil bangsa Melayu yang dikatakan berasal dari susur galur Nabi Ibrahim a.s.

Posted by: | Posted on: February 13, 2016

KAJIAN BANGSA LOST TRIBE YAHUDI – PART 6

Bukti Melayu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim a.s seperti dinyatakan oleh Ralph Olsen dalam bukunya kerana telah diberitahu dalam kitab Taurat iaitu Genesis 25:6.

Kisah keturunan bangsa Melayu juga diceritakan dalam kitab Usd Al-Ghabah Fi Ma’rifah Al-Shahabah. Pengarang kitab ini bernama Ibn Al-Atsir lahir pada 5 Jamadil Awal tahun 555H/1160M.

Kitab Usd al-Ghabah fi Ma’rifah al-Shahabah

Kitab Usd al-Ghabah fi Ma’rifah al-Shahabah

Kisah ini berlaku kira-kira 4,000 tahun lampau. Pada ketika itu tamadun yang sedang berlangsung adalah Tamadun Mesir Kuno seperti, Tamadun Lembah Indus dan Tamadun Akkadia. Tamadun Lembah Indus bermula sekitar 500 tahun sebelum itu manakala Tamadun Akkadia bermula sekitar 300 tahun sebelum itu.

Semasa Nabi Ibrahim a.s keluar berdakwah meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail a.s yang masih kecil di tengah-tengah padang pasir kerana mendapat wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Allah di Timur Jauh iaitu Nusantara Melayu. Nabi Ibrahim a.s meneruskan perjalanan hingga sampai ke satu tempat yang bernama Kembayat atau Kemboja. Hari ini Kemboja dikenali sebagai Kampuchea.

Di Kembayat, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Keturah atau Qatura dan mendapat enam orang anak. Kemudian Nabi Ibrahim pulang semula ke Kanaan tetapi Keturah dan enam anaknya tidak ikut serta.

Keturunan Nabi Ibrahim bersama isterinya Keturah ini berkembang biak di Kemboja dan sekitar Nusantara dan akhirnya bergelar Bani Jawi. Menurut bahasa Arab, Jawi itu bermakna Jauh dari tanah Arab (Timur Tengah).

Di sebelah sini, keturunan Jawi itu disebut Melayu. Istilah Jawa pula berasal dari pengembangan istilah Jawi yang dari bahasa Arab tadi. Istilah asalnya adalah Jawah atau Jawi ertinya Jauh.

Menurut Ibnu Athir, Keturah adalah isteri ketiga Nabi Ibrahim a.s. Jadinya Keturah adalah merupakan ibu kepada Bani Jawi iaitu bangsa Melayu sekarang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri memang tahu kisah Ibrahim memerintahkan anak-anak Keturah agar berpindah ke Timur dan dibekalkan sebilah keris kerana ia termaktub dalam Taurat iaitu Genesis 25:6.

Timur ini mungkin bermaksud ke Yunan dari kawasan Kemboja tetapi ahli Kitab Yahudi dan Nasrani menyatakan mereka sendiri tidak tahu dari bangsa apakah dan di manakah Keturah menetap.

Ketika Nabi Ibrahim a.s. wafat, hanya anaknya Ishaq dan Ismail berada di sisinya. Anak-anak yang lain sebelah Keturah tidak hadir kerana mereka dikatakan berada amat jauh di Bani Jawi, iaitu di sebelah sini, Nusantara Melayu.

Ahli Kitab menyatakan bahawa nama Keturah itu bermaksud “yang berbau wangi”. Wangian adalah seperti setanggi dan wangi ini dikaitkan juga oleh Ahli Kitab dengan budi pekerti luhur yang dimiliki oleh Keturah. Oleh sebab itulah orang Melayu dikenali sebagai bangsa yang memiliki budi pekerti yang tinggi dari bangsa lain hasil campuran pekerti Nabi Ibrahim a.s dan Keturah.

Susur galur bangsa Melayu yang dikatakan dari Nabi Ibrahim a.s

Susur galur bangsa Melayu yang dikatakan dari Nabi Ibrahim a.s

Posted by: | Posted on: February 11, 2016

KAJIAN BANGSA LOST TRIBE YAHUDI – PART 5

Kajian DNA Meayu juga telah dijalankan di Malaysia. Kajian dilakukan oleh oleh Pn Zaharah Sulaiman dari Ikatan Arkeologi Malaysia bersama Pofessor dari  UKM Prof. Dato’ Dr. Nik Anuar Nik Mahmud. Dalam kajian tersebut sebanyak 86 lelaki Melayu dijadikan sampel kajian dengan mengambil DNA mereka.

Pn Zaharah Sulaiman

Pn Zaharah Sulaiman

Mengikut DNA yang dilakukan kepada 86 lelaki Melayu tersebut, didapati terdapat 27 % DNA variant Mediterranean dalam darah DNA Melayu dari 86 orang itu. Apabila dirujuk dalam kamus sains DNA, DNA Mediterranean bermaksud ia dari kelompok Euro-Semitik. Bangsa Eoro-Semitik adalah termasuk dalam kelompok Bani Israel.

 Prof. Dato’ Dr. Nik Anuar Nik Mahmud, UKM


Prof. Dato’ Dr. Nik Anuar Nik Mahmud, UKM

 

Dari dua maklumat kajian iaitu Human Genom Project oleh Professor Ralph Olsen dari Montana State University dan kajian oleh UKM oleh Pn Zaharan Sulaiman dan Prof Dato’ Dr. Nik Anuar terdapat kesamaan iaitu terdapat antara 25% – 27% DNA bangsa Melayu sama dengan DNA Yahudi Israel.

Ini menyokong kuat lagi mengaitkan bangsa Melayu ada kaitan dengan susur galur percampuran pertalian darah dengan bangsa Lost Tribe dari sebelah Manasseh yang dicari oleh Yahudi Zionis.

Dalam hipotesis Professor Ralph Olsen ini terdapat separuh kebenaran di dalam kesamaran. Orang Melayu bukanlah 100% berasal dari keturunan Manasseh (Yahudi Kuno) kerana hanya 25% DNA yang ada kesamaan.  Dari kajian Human Genom Project itu, Ralph Olsen telah membuat satu teori bahawa Melayu berasal dari Bumi Mala dan telah berkahwin campur dengan bangsa Lost Tribe Israel keturunan Manasseh ini. 

Persoalannya kenapa Ralph Olssen menyebut Tanah Melayu ini adalah ‘Bumi Mala’? Apakah yang diceritakan di dalam manukrip kuno Book of Mormon tentang satu bangsa misteri yang berjalan dan berlayar ke hujung dunia? 

Kenapa pula Ralph Olssen dalam bukunya bertajuk “The Malay Peninsula as the Setting for the Book of Mormon 1995,”menyatakan Melayu adanya keturunan Nabi Ibrahim dengan isteri yang bernama Keturah?? Dimanakah ia mendapat maklumat ini? Siapakah bangsa Melayu sebenarnya sehingga beriya-iya Zionis mengkaji?

Ramai juga pengkaji masih berdebat bahawa kaum-kaum hilang The Lost Tribe of Israel adalah  Atlantis, Lemuria, Sodom and Gomorrah. Sebenarnya rahsia bangsa misteri Lost Tribe of Israel ini masih terpelihara di dalam tabut, Kitab Kuno Yahudi menjadi rahsia sejak beribu-ribu tahun. Tiada siapa dapat membuat tafsiran yang tepat melain ia Allah yang mengetahuinya.

 

Posted by: | Posted on: February 10, 2016

KAJIAN BANGSA LOST TRIBE YAHUDI – PART 4

Prof Ralph Olssen mengkaji secara mendalam tentang Book of Mormon dari satu manuskrip kuno dan membuat kajian DNA sekali.

Prof Ralph Olssen

Prof Ralph Olssen

Book of Mormon (yang diriwayatkan Nephi), memperihalkan kisah pelarian, pelayaran dan suka-duka pengembaraan Lehi berserta isterinya, Sariah, yang membawa bersama mereka anggota keluarga dari anak-anak mereka Laman, Lemuel, Sam dan Nephi  (yang masing-masing menikahi wanita puak Bani Ismail) untuk mencari ‘bumi bertuah’ yang dijanjikan (‘Promised Land’) Tuhan.

Book of Mormon

Book of Mormon

Kajian ini dengan membuat pemetaan DNA keseluruhan bangsa-bangsa didunia untuk dimatchkan dengan DNA yahudi dan dengan ini kajian mereka menepati saintifik dan logik akal yang boleh dibuat satu hipotesis baru.

Hasil maklumat kajian pemetaan DNA dalam  Human Genom Project itu, mereka menemui terdapat banyak puak golongan Manasseh di sebelah timur. antaranya, Afghanistan, Pakistan Utara (bangsa Patan/Pashtun), sedikit di India, sedikit divMyanmar, sedikit di China, sedikit di Jepun, sedikit di Filipina, sedikit  di Western Samoa, sedikit di Tonga, sedikit di Ecuador , sedikit di Madagascar dan sedikit di Hawaii.

Tetapi maklumat terbesar yang ditemui adalah bangsa Melayu Nusantara memilik 25 % DNA hampir sama dengan DNA Yahudi. Jadi, beliau membuat satu hipotesis kemungkinan bangsa Melayu Nusantara merupakan bangsa Lost Tribe iaitu sebelah keturunan Manasseh, anak Nabi Yusuf a.s.

Sebelum kajian Human Genom Project ini, pada mulanya Yahudi Zionis menyangkakan Red Indian Amerika adalah ibu bagi segala orang-orang Manasseh yang dicari dalam The Lost Tribe, tetapi kesemua keputusan DNA adalah negatif. 

DNA

hasil pemetaaan DNA seluruh dunia Genom Projek

Analisis pemetaaan DNA seluruh dunia  dalam Human Genom Project

Jadi kalau berpandu kepada kitab Yahudi tua bahawa Lost Tribe dari kalangan Manasseh adalah anak Nabi Yusuf a.s.yang bakal berada di barisan hadapan tentera Imam Mahdi dan bakal menyembelih orang-orang Yahudi di Palestin dan bakal juga memadamkan Israel daripada peta dunia.

Maklumat ini menjadikan Nusantara Melayu menjadi satu subjek baru dalam kajian mereka mengenai satu bangsa di Timur Jauh meliputi Nusantara Melayu yang dikatakan misteri dalam kitab kuno mereka.

Kesimpulan dari kajian ini Melayu bukanlah Yahudi yang sebenar, tetapi dalam darah Melayu terdapat DNA Yahudi. Ini berlaku kerana adanya perkahwinan campur Melayu asal dengan bangsa Yahudi Lost Tribe Manasseh yang dicari itu melalui sejarah yang panjang.

Professor Ralph A. Olsen menulis dalam bukunya bertajuk “The Malay Peninsula as the Setting for the Book of Mormon 1995,”menyatakan ada keturunan Nabi Ibrahim dengan isteri yang bernama Keturah yang menetap di “The Promising Land at Far East” iatu di Semenanjung Tanah Melayu. Bangsa ini dipanggil “The Lost Tribe Of Israel”.Buku ini terdapat di perpustakaan Utah Universiti, Montana. 

Posted by: | Posted on: February 8, 2016

KAJIAN BANGSA LOST TRIBE YAHUDI – PART 3

Mengikut daftar bangsa Yahudi yang hilang di dalam Kitab Yahudi Kuno,terdapat 12 puak Yahudi di masa lalu. Di dalam 12 puak yang hilang ini, hanya keturunan Nabi Yusuf a.s. sahaja yang hilang daripada rekod Yahudi. Keturunan Nabi Yusof a.s melahirkan dua puak yang lain iaitu Manasseh dan Ephraim.

Menasseh adalah salah satu dari “10 Puak Bani Israel yang Hilang” setelah bahagian utara wilayah Kerajaan Israel kuno diserang dan ditawan secara berperingkat-peringkat oleh Empayar Bangsa Assyria antara tahun 740 dan  722 sebelum Masehi yang mengusir 10 puak Bani Israel berikut:

 1. Reuben
 2. Issachar
 3. Zebulun
 4. Dan
 5. Naphtali
 6. Gad
 7. Asher
 8. Simeon
 9. Ephraim
 10. Manasseh

Menurut naskah-naskah Yahudi lama, Menasseh dan Ephraim adalah anak kepada Nabi Yusuf a.s. Manakala Nabi Yusuf (Joseph), selain Bunyamin (Benjamin) adalah anak kepada Nabi Ya’akub (Jacob) dengan isterinya Rahil (Rachel).

Nabi Ya’akob, yang dinamakan Allah, Israel, mempunyai lagi 10 anak lelaki lain dari isteri pertamanya bernama Laiya (Leah), kakak kepada Rahil (Rachel), selain dari dua hamba sahayanya yang bernama Bilhah dan Zilpah. Berikut adalah 12 suku puak Bani Israel mengikut urutan kelahiran:

 1. Reuben (dilahirkan Leah)
 2. Simeon (dilahirkan Leah)
 3. Levi (dilahirkan Leah)
 4. Judah (dilahirkan Leah)
 5. Dan (dilahirkan Bilhah)
 6. Naphtali (dilahirkan Bilhah)
 7. Gad (dilahirkan Zilpah)
 8. Asher (dilahirkan Zilpah)
 9. Issachar (dilahirkan Leah)
 10. Zebulun (dilahirkan Leah)
 11. Joseph (dilahirkan Rachel)
 12. Benjamin (dilahirkan Rachel)

Manakala berikut pula 13 suku puak Bani Israel mengikut hak agihan tanah pusaka:

 1.  Reuben
 2. Judah
 3. Issachar
 4. Zebulun
 5. Dan
 6. Naphtali
 7. Gad
 8. Asher
 9. Benjamin
 10. Ephraim
 11. Manasseh
 12. Simeon
 13. Levi

Menjadi 13 suku puak kesemuanya kerana Israel (Nabi Ya’akob) mengurniakan hak dua bahagian kepada Nabi Yusuf untuk langsung kepada kedua-dua cucunya, Ephraim dan Menasseh, anak kepada Nabi Yusuf.

Berikutan kemangkatan Nabi Sulaiman (King Solomon), Bumi Canaan terbahagi dua wilayah pemerintahan, Kerajaan Israel dan Kerajaan Judah. Puak Judah dan Puak Bunyamin (Benjamin) menduduki dan memerintah wilayah selatan, manakala lain-lain puak menduduki dan memerintah wilayah utara. Manakala puak Levi tidak diberi tanah tetapi penguasaan ke atas kota-kota bumi Canaan kerana peranan mereka dalam hal ehwal keagamaan, termasuk mengetuai upacara keagamaan bagi Bani Israel.

Judah (atau Yahudza) terkenal sebagai bapa kepada bangsa Yahudi, di mana nama bangsa tersebut diambil dari nama Judah, bapa kepada “Children of Judah” atau Bani Yahudza.  Oleh itu keturunan dari Bani Israel (atau “Children of Israel”) yang tidak ada kena mengena dengan keturunan Judah, bukanlah berbangsa Yahudi sebenarnya. Pun begitu, bangsa Yahudi itu tetap dari antara “Children of Israel” (Bani Israel) kerana Judah itu adalah salah seorang anak kepada Israel (Nabi Yaakob). Para Nabi dari bangsa Yahudi (yakni dari keturunan Yahudza) adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahaya dan Nabi Isa.

Satu kajian Bangsa Hilang Lost Tribe ini dijalankan oleh seorang Pprofessor di Amerika bernama Ralph Olssen di Montana State University. Kajian itu diberi nama Human Genom Project pada tahun 1989 iaitu mengkaji bangsa yang dicari Lost Tribe dengan membuat pemetaan DNA di seluruh dunia.

Posted by: | Posted on: February 7, 2016

KAJIAN BANGSA LOST TRIBE YAHUDI – PART 2

Kemunculan Saudi Arabia sejak penubuhannya pada tahun 1902 merupakan satu episod kelam umat Islam kerana ia secara rasminya menumbangkan kerajaan khalifah yang telah tertegak hampir 1000 tahun lamanya.

Pengasas kerajaan tersebut, Abdul Aziz Ibn Al Saud ( Pengasas Arab Saudi) bersama dengan pemimpin kabilah yang lain, menjadi penguasa baru Jazirah Arab dengan  dengan cara menikam Islam dari belakang. Beliau naik menjadi penguasa Arab dengan cara membuat pengkhianatan terhadap Islam, berkerjasama bersama musuh Islam kerajaan British dan Zionis pada masa itu bagi menumbangkan kerajaan Islam Othmaniyyah di Turki, menghapuskan Islam di sana dengan meletakkan kerajaan sekular Kamal Atartuk.

Sebagai balasannya, British melalui perjanjian Treaty of Friendship pada 1916, telah menobatkan Abdul Aziz Ibn Al Saud sebagai pemimpin dengan penguasaan baru Jazirah Arab dengan tertubuhnya Arab Saudi beribukota di Riyadh.

Bermula detik itu keturunan Ahlul Bait Rasulullah di usir dari Jazirah Arab. Keturunan Rasulullah saw di bunuh dan saki bakinya di hapuskan oleh pengikut Abdul Aziz Ibn Al Saud. Maka larilah Ahlul Bait keturunan Rasulullah saw bertebaran serata dunia menyelamatkan diri.

Sehinggalah  akan tiba masanya dihujung zaman nanti akan bangkit Al Mahdi yang terdiri dari Ahlul Bait yang diusir ini. Al Mahdi akan dibantu oleh Bani Tamim yang akan terbit dari bangsa Lost Tribe ini. Bangsa Lost Tribe ini adalah dari Timur samada di Afghanistan, Pakistan dan Nusantara Melayu. Mereka dari keturunan Bani Hashim yang di usir. Dalam hadis Nabi saw di kaitkan dengan Bani Tamim.

Misi pencarian Yahudi Zionis ini meluputi kedua-dua Al Mahdi dan Bani Tamim untuk di bunuh kerana merekalah penghalang kepada agenda NWO.

Posted by: | Posted on: February 6, 2016

KAJIAN BANGSA LOST TRIBE YAHUDI – PART 1

Puak ahli Jemaah Dajjal Illuminati mencari-cari ke manakah hilangnya ahli bait (keturunan Rasullullah s.a.w) setelah kejayaan mereka meracun Hassan Al-Askari r.a, keturunan Rasullullah s.a.w yang digelar antara Imam 12 oleh Syiah. Ternyata keturunan Rasullullah s.a.w seolah-olah lenyap tanpa berita. Iblis memberitahu mereka bahawa Al Mahdi adalah dari keturunan Rasullullah s.a.w dan Hasan Al-Askari r.a yang di racun bukanlah Mahdi yang dicari-cari.

Semua ciri-ciri dan  berwatakan Al Mahdi telah dihafal oleh para rahib. Begitu takutnya Dajjal akan orang yang akan membunuh dia kelak. Al Mahdi perlu dihapuskan.

Kesemua keturunan Rasullullah yang berketrampilan dan menjadi pemimpin masyarakat telah meninggal dunia akibat DIBUNUH.  90% dari mereka telah DIRACUN. Ini bukan kebetulan tetapi satu konspirasi terancang.

Tidak terhenti di situ sahaja, Yahudi zionis hari ini mencari-cari satu bangsa Lost Tribe dari keturunan mereka yang hilang.

Kenapa mereka mencari bangsa ini? Ini adalah kerana salah satu bangsa Lost Tribe ini mendapat petunjuk Ilahi dan mereka inilah yang akan bergabung dengan Al Mahdi memerangi Yahudi Zionis di Palestin. Kisah Ini mereka tahu di akhir zaman akan bangkit Al Mahdi dari keturunan Rasulullah bersama bangsa Lost Tribe yang akan menyembelih mereka di Palestin. Sehingga kini mereka tidak  menemui siapa Al Mahdi dan bangsa Lost Tribe hanya disyakki.

Pencarian bangsa LOST TRIBE ini termasuk agenda mereka melalui pertubuhan mereka iaitu Illuminati dan Freemason dengan menjalankan Projek Pemetaan DNA diseluruh dunia melibatkan banyak bangsa. Hasil hipotesis kajian, bangsa Lost Tribe ini disyakki  berada di beberapa tempat antaranya Afghanistan, Pakistan dan Nusantara Melayu hasil dari analisis DNA. Di Afghanistan dan Pakistan Islam telah dihancurkan. Sekarang yang tinggal adalah Nusantara Melayu.

Apakah kepentingan mencari bangsa yang hilang bagi Yahudi? Bagi Yahudi Ortodoks tiada apa kepentingan yang amat perlu pun tetapi bagi Yahudi Zionis atau Yahudi ingkar mereka percaya pada ramalan kitab Kuno Yahudi bahawa mereka akan musnah di tangan oleh bangsa Timur ini yang akan menyembelih mereka di Palestin.

Dalam hasrat mereka menubuhkan Israel Raya dibawah satu agenda besar New World Order (NWO) yang Dajjal Akhbar sebagai Al Maseh yang ditunggu akan menjadi Pemimpin Besar mereka. Dikala itu, bangsa Timur ini akan menjadi tentera kepada Imam Mahdi yang akan menentang Dajjal dan mereka nanti.

Peristiwa akhir zaman ini ada di khabarkan dalam Al Quran dan Hadis Nabi s,a,w dan juga dikhabarkan dalam Kitab Kuno Yahudi.

Posted by: | Posted on: February 5, 2016

TALMUD – KITAB YAHUDI ZIONIS

Talmud merupakan kitab suci kumpulan Zionis-Yahudi di seluruh dunia. Seluruh tindak-tanduk Zionis-Israel merujuk pada ayat-ayat Talmudisme. Bahkan Texe Marrs, penyiasat bebas Amerika yang telah meneroka keturunan Bush selama enam tahun dan membuktikan bahawa keluarga Bush, termasuk Presiden AS George W. Bush, merupakan sebuah keluarga yang sangat rajin mempelajari Talmud.
KITAB TALMUD YAHUDI ZIONIS

KITAB TALMUD YAHUDI ZIONIS

“Legasi Bush adalah Yahudi dan mereka menjadikan Talmud sebagai kitab sucinya. Adalah satu kesalahan yang besar jika ada yang menyangka mereka merupakan keluarga Kristiani. Mereka memperkudakan kekristianan untuk menipu warga Kristian dunia. Padahal, mereka merupakan keluarga Talmudis yang taat, “demikian Texe Marrs.

Kita tentu sudah banyak mendengar tentang Talmud. Namun belum banyak yang mengetahui kandungan ayat-ayatnya. Berikut dipaparkan sejumlah ayat-ayat Talmud yang menjadi dasar segala tindak-tanduk kaum Zionis terhadap orang-orang bukan Yahudi (Ghoyim atau Gentilles), dan darinya anda akan “memahami” mengapa kaum Zionis selalu mahu menang, selalu mengkhianati perjanjian, dan sebagainya. Inilah ayat-ayat suci mereka:

“Hanya orang-orang Yahudi yang manusia, sedangkan orang-orang bukan Yahudi bukanlah manusia, melainkan binatang.” (Kerithuth 6b hal.78, Jebhammoth 61a)

“Orang-orang bukan Yahudi diciptakan sebagai budak untuk melayani orang-orang Yahudi.” (Midrasch Talpioth 225)

“Angka kelahiran orang-orang bukan Yahudi harus ditekan sekecil mungkin.” (Zohar II, 4b)

“Orang-orang bukan Yahudi harus dijauhi, bahkan lebih daripada babi yang sakit.” (Orach Chaiim 57, 6a)

“Tuhan (Yahweh) tidak pernah marah kepada orang-orang Yahudi, melainkan hanya (marah) kepada orang-orang bukan Yahudi.” (Talmud IV / 8 / 4a)

“Di mana saja mereka (orang-orang Yahudi) berkumpul, mereka akan menjadi pangeran raja-raja.” (Sanhedrin 104a)

“Terhadap seorang bukan Yahudi tidak menjadikan orang Yahudi berzina. Boleh dijatuhkan hukuman bagi orang Yahudi hanya bila berzina dengan Yahudi lain iaitu isteri seorang Yahudi. Isteri bukan Yahudi tidak termasuk. “(Talmud IV / 4 / 52b)

“Tidak ada isteri bagi bukan Yahudi, mereka sesungguhnya bukan isterinya.” (Talmud IV / 4/81 dan 82ab)

“Orang-orang Yahudi harus selalu berusaha untuk menipu daya orang-orang bukan Yahudi.” (Zohar I, 168a)

“Jika dua orang Yahudi menipu orang bukan Yahudi, mereka harus membahagikan keuntungannya.” (Choschen Ham 183, 7)

“Tetaplah terus berjual beli dengan orang-orang bukan Yahudi, jika mereka perlu membayar wang untuk itu.” (Abhodah Zarah 2a T)

“Tanah orang bukan Yahudi, kepunyaan orang Yahudi yang pertama kali menggunakannya.” (Babba Bathra 54b)

“Setiap orang Yahudi boleh menggunakan kebohongan dan sumpah palsu untuk membawa seorang bukan Yahudi kepada kejatuhan.” (Babha Kama 113a)

“Pemilikan orang bukan Yahudi seperti padang pasir yang tidak dimiliki; dan semua orang (setiap Yahudi) yang merampasnya, bererti telah memilikinya. “(Talmud IV / 3 / 54b)

“Orang Yahudi boleh mengeksploitasi kesalahan orang bukan Yahudi dan menipunya.” (Talmud IV / 1 / 113b)

“Orang Yahudi boleh mempraktikkan riba terhadap orang bukan Yahudi.” (Talmud IV / 2 / 70b)

“Ketika Messiah (Raja Yahudi Terakhir atau Ratu Adil) muncul, semuanya akan menjadi orang suruhan Yahudi.” (Erubin 43b)

Inilah sebahagian kecil dari ayat-ayat hitam Talmud. Inilah landasan ideologi kaum Zionis dalam hidupnya. Setiap hari Sabtu yang dianggap suci (Shabbath), mereka Talmud sepanjang hari dan mengkaji ayat-ayat di atas. Mereka menganggap Yahudi sebagai bangsa yang satu-satunya berhak disebut manusia. Sedangkan bangsa di luar Yahudi mereka anggap sebagai binatang, termasuk orang-orang liberalis yang malah melayani kepentingan kaum Zionis.

SUMBER : eramuslim.com

Posted by: | Posted on: February 3, 2016

SERANGAN PENYAKIT AKIBAT RADIASI GELOMBANG NEGATIF

Ayat Al Quran surah An-Nahl Ayat 16:81 ini menjelaskan kepentingan dan kehebatan bahan-bahan dari bukit-bukau seperti tanah-liat, granit, garam bukit, batu-batu permata. Saintis telah membuat kajian dan memang terbukti bahan-bahan seperti tanah-liat ( bentonite clay) dapat menyahkan getaran dan radiasi dan sebagainya.

Saintis telah mengkaji (pada beberapa siri yang lepas) akan kehebatan mikro-kristal yang bersifat piezoelektrik dan pyroelektrik. Dan sekarang Al-Quran mengulangi lagi penerangan dan kelebihan bahan-bahan dari tanah dan bukit-bukau.

“Yutimmu Ni’matahu” (Allah telah melengkapkan nikmatNya) merujuk kepada ilmu pertahanan badan dan minda, iaitu ilmu nanoteknologi, untuk menyelamatkan manusia dari serangan getaran string gelombang dan pancaran radiasi.

Pada hari ini memang terbukti manusia terdedah kepada pelbagai pancaran dan sinaran yang merbahaya kepada kesihatan dan minda mereka. Statistik menunjukkan penyakit mental (dan pelbagai penyakit ganjil) meningkat dengan mendadak sejak akhir-akhir ini dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit mental akan menjadi musuh utama manusia mengatasi penyakit jantung.

Nabi Saw sendiri mengajar umatnya tentang kelebihan garam bukit dan memakai cincin permata bagi mengmbangi kesan getaran gelombang negative yang boleh membawa penyakit iaitu kerosakan sel manusia.

Posted by: | Posted on: February 2, 2016

AMARAN BAGI IBU YANG MENGANDUNG – AGENDA BARU ILLUMINATI

Di Brazil, telah berlaku satu fenomena yang menggemparkan seluruh dunia iaitu apabila 2400 bayi dilahirkan dalam keadaan kepala dan otaknya sungguh kecil dan penyakit ini digelar “microcephaly”. Ini hanya berlaku sejak tahun 2015 dan sebelum ini tidak pernah berlaku dalam sejarah.

2400 anak-anak dilahirkan di Brazil disangsikan otak kecil adakah disebabkan oleh nyamuk ZIKA atau diracun oleh Vaksin Tdap??

2400 anak-anak dilahirkan di Brazil berotak kecil disangsikan. Adakah disebabkan oleh nyamuk ZIKA atau diracun oleh Vaksin Tdap??

 

Kenapakah berlakunya kelahiran bayi berotak kecil? Doktor di Brazil menyalahkan nyamuk yang dikenali sebagai ZIKA. Mustahil Allah menzalimi manusia dengan seekor nyamuk kemudian menimpakan azab kepada anak-anak yang tidak berdosa dengan jumlah yang sangat banyak sekali?? Allah MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG.  Amat tidak masuk akal sama sekali dunia hari ini.

2

Para doktor di Brazil telah mengaitkan dengan sejenis nyamuk yang digelar ZIKA kononnya punca sebenar berlakunya kejadian bayi lahir dengan otak kecil. Apakah bukti saintifik yang boleh disahkan dengan dakwaan tersebut?? Semua itu tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu. Yang pastinya Vaksin Tdap telah dijual di seluruh dunia. Apa agenda ini??

vaksin Tdap sudah ada dipasaran. Nyamuk ZIKA disalahkan??

vaksin Tdap sudah ada dipasaran. Nyamuk ZIKA disalahkan??

Selepas diperkenalkan vaksin baru yang beri nama ‘Tdap’ baru timbul gejala baru iaitu terdapat beribu kanak-kanak terencat akal dan otak menjadi kecil.

Vaksin Tdap disuntik kepada setiap ibu yang sedang mengandung di Brazil dan akibatnya ialah bayi yang dilahirkan menjadi cacat dengan kepala dan otak yang sungguh kecil. Tidak semua menerima kesan otak bayi menjadi kecil tetapi bagi ibu yang mempunyai imunisasi lemah ia sangat terdedah kepada melahirkan bayi yang terencat dan berotak kecil.

Persoalannya kenapakah doktor menyuntik vaksin Tdap kepada ibu yang sedang mengandung? Mereka tidak boleh berbuat apa kerana mereka mendapat arahan dari orang “atas” yang lebih berkuasa dengan membuat undang-undang yang menguntungkan bisnes mereka.

Siapakah “orang atas” tersebut?  Mereka adalah “yahudi Illuminati” yang sedang menguasai dunia kini atas nama WHO dan mereka mempunyai agenda yang tersembunyi samada atas industri ubat Illuminati atau memadam atau melemahkan Al Mahdi . Tidak ada bezanya cerita Firaun zaman dahulu yang membunuh bayi baru lahir kerana diberitakn oleh ahli nujum bahawa akan lahir manusia (Musa a.s) yang mengamcam kedudukan Firaun.

Begitu juga dengan Yahudi Zionis hari ini telah diberitahu bahawa mereka akan dibunuh oleh orang Islam akhir zaman. Cuma cara menyekat orang Islam hari ini tidak dibuat secara terang-terang tetapi kaedahnya sama iaitu meracun bayi yang akan lahir diracun secara tidak sedar.

Pada masa sekarang WHO memalukan gendang darurat akibat ZIKA. Tak lama lagi semua ibu-ibu yang mengandung diwajibkan mengambil vaksin Tdap. Maka seluruh dunia akan melahirkan anak yang cacat akal berkepala kecil.

Tahukah anda bahawa Virus ZIKA adalah buatan manusia? Virus ZIKA dibuat oleh ROCKEFELLER FOUNDATION dan kini sedang dijual oleh mereka akan diedar diseluruh dunia. WHO baru saja mengistihar darurat akibat virus ZIKA . Ini bermakna seluruh dunia akan mengguna pakai vaksin Tdap ini. WHO adalah pertubuhan dibawah kawalan ahli Jemaah Dajjal Rothschild Rockerfeller . Dibuktikan melalui link  dibawah.

http://www.atcc.org/Products/All/VR-84.aspx?slp=1&geo_country=my#history

Mahukah anda melahirkan anak yang terencat akal berotak yang kecil???  Sangat takut dunia hari ini, penuh dengan fitnah dan kerosakan. Inilah yang di ingatkan oleh Rasulullah saw tentang Dajjal. Fitnahnya sukar dibezakan dan tiada tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal di muka bumi ini.